Het is mogelijk om een schoolprojekt af te sluiten met het maken van een muurschildering die is ontworpen rondom de werkstukken van de kinderen.

Een voorbeeld is het projekt dat ik maakte over de canon van de Nederlandse geschiedenis. In alle groepen werd gewerkt over een gechiedenisonderwerp. Op allerlei manieren, met allerlei technieken, vanuit allerlei invalshoeken.  Ik maakte een selectie uit de werkstukken  en verwerkte die in het ontwerp voor een muurschildering in het trappenhuis van de school. Samen met een collega maakte ik de schildering.Daarna is een serie lesbrieven gemaakt, gebaseerd op delen van de schildering.

Behalve een leerzame verfraaiing van de school en een blijvende herinnering aan het projekt is dit ook een blijk van waardering en respect voor het werk van de kinderen.

Ik kan helpen met het aanvragen van subsidies voor een dergelijk uitgebreid projekt.