Techniek sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. 

Onderzoeken, uitproberen, ontdekken, werken met je handen, samenwerken en overleggen; het is leren door doen.

Ik maak techniekactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Een paar doelen daar van zijn:

  • kinderen bewust maken van de technische principes van dingen die elke dag gebruikt worden(schaar, kurkentrekker, flesopener).
  • Kinderen gereedschappen leren gebruiken.
  • Kinderen inzicht geven in productieprocessen (papier maken, weven enz.)                             
  • kinderen in aanraking brengen met natuurkundige verschijnselen en eigenschappen.
  • Door samenwerken,  overleggen, elkaar helpen tot een resultaat of een verklaring komen.

Het gaat natuurlijk om  techniek maar er zijn koppelingen naar natuur, geschiedenis, taal en rekenen.

De  ervaring is altijd belangrijker dan het resultaat. Als er een werkstuk gemaakt wordt is er ruimte voor eigen invulling.

De activiteiten worden in overleg met de opdrachtgever gemaakt. Budget, ervaringen van de kinderen en samenstelling van de groep en de beschikbare tijd zijn daarbij bepalend. 

Voorbeelden: een enorme kettingreactie bouwen door de hele gymzaal, proefjes doen over water en lucht, timmeren en daarbij veel gereedschappen leren gebruiken, zelf verschillende soorten papier maken....